Rèm gỗ A-002 Chất liệu gỗ sồi tự nhiên

Bản lá rộng : 5cm